Nedavna raziskava Eurostata je preučila nekatere glavne ovire, s katerimi se srečujejo mala in srednje velika podjetja (MSP) ter večja podjetja pri zaposlovanju strokovnjakov za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo (IKT). Kako to vpliva na gospodarsko rast in stanje na trgu dela? Rezultati ankete kažejo na neugoden trend: v letu 2019 je imelo 55 % podjetij težave pri zaposlovanju strokovnjakov za IKT. Poleg tega so se MSP pogosteje trudili zapolniti prosta delovna mesta v IKT. Razloge, kot so malo prijav, pomanjkanje ustreznih kvalifikacij in višja pričakovanja glede plač, pa so si delili tako MSP kot njihovi večji partnerji. Ti trendi so vplivali na zaposlovanje, kar je privedlo do bolj zapletenega ali neuspešnega postopka zaposlovanja.