Le dobra četrtina deklet na ravni Evrope študira na področju STEM ved. S kratico STEM v angleščini označujemo znanost, tehnologijo, inženiring in matematiko. Za primerjavo, v Sloveniji se za študij inženirskih poklicev odloči le vsako tretje dekle. Zakaj se dekleta ne odločajo za inženirske poklice? Za zmanjšanje razkoraka med spoloma na STEM področju in področju računalništva ter informatike je potrebno v prvi vrsti k študiju teh disciplin pritegnit več deklet.