Izobraževanje ikona

Gradiva

Kategorije
Težavnost
Orodje za oceno digitalnih veščin - MyDigiSkills
Digitalne veščine
19. september 2022

Orodje za oceno digitalnih veščin - MyDigiSkills

Napovedovanje potreb po kadrih na področju digitalnih profilov - 2022
Digitalne veščine
04. oktober 2022

Napovedovanje potreb po kadrih na področju digitalnih profilov - 2022

PREGLED ZNANJ IN SPRETNOSTI OECD 2021: UČENJE ZA ŽIVLJENJE
06. december 2021

PREGLED ZNANJ IN SPRETNOSTI OECD 2021: UČENJE ZA ŽIVLJENJE

14. september 2021

Oblikovanje predlogov vsebin za študijske programe

14. september 2021

E-izobraževanje za digitalno družbo

08. september 2021

ALL DIGITAL

06. september 2021

Naše digitalno desetletje: Komisija začrtala pot k digitalno opolnomočeni Evropi do leta 2030

06. september 2021

DigComp 2.1: Okvir digitalnih kompetenc za državljane