Študentom in mladim strokovnjakom primanjkuje znanj s področja podatkovne znanosti in strojnega učenja.