S konferenco DIGDAKTIKA se bo zaključil projekt Dvig digitalne kompetentnosti, katerega namen je bil spodbujanje razvoja inovativnih učnih okolij, ki prispevajo k dvigu digitalnih kompetenc vodstvenih in strokovnih delavcev, otrok, učencev in dijakov.