Informacijska tehnologija in digitalna orodja so postala rešilno sredstvo za mala in srednje velika podjetja, ki jih je prizadela pandemija. V zadnjem letu je uporaba digitalnih tehnologij v podjetjih dobila zagon brez primere in ruši stare poslovne navade ter ustvarja nove, bolj produktivne prakse. Različne študije kažejo, da so se mala in srednja podjetja soočala z večjimi tveganji ob pandemiji, pri čemer so bila podjetja z višjo stopnjo digitalne zrelosti bolj odporna na izzive, ki so jih prinesli omejevalni ukrepi in krizna situacija. Po koncu pandemije pa se bo pomen digitalizacije še povečeval, zato je pomembno slovenska podjetja podpreti pri osvajanju digitalnih kompetenc in uvajanju sodobnih tehnologij. Poiskati moramo tudi nove načine, kako ustvarili spodbudno in prebojno poslovno okolje.