DigiEduHack se je vrnila od 6. do 13. novembra 2023. Hekaton za digitalno izobraževanje, ki je ena od pobud Evropskega inštituta za tehnologijo (EIT) v okviru akcijskega načrta Evropske komisije za digitalno izobraževanje 2021–2027, je od začetka leta 2019 združil na tisoče inovatorjev, izobraževalcev in učečih se z vsega sveta, da bi dosegli isti cilj, tj. pozitivno spremembo digitalnega izobraževanja.