Za razpis za projekte za leto 2024 je namen PPSF omogočiti dostop do digitalne odličnosti ranljivim ciljnim skupinam z inovativnimi in trajnostnimi projekti za boljše izpolnjevanje potreb trga dela.