EU ima velik in sistemski razkorak med potrebami trga in ponudbo spretnosti, povezanih z naprednimi digitalnimi tehnologijami. Evropska investicijska banka (EIB) poroča, da je pomanjkanje osebja s pravimi znanji glavna ovira za nove naložbe za podjetja. Poleg tega 53 % podjetij, ki poskušajo zaposliti strokovnjake za IKT, lle-tega težko zaposlijo. Če pogledamo digitalne veščine trenutne delovne sile, ima le 65 % digitalne veščine, ki so »nad osnovne«. To prispeva k izogibanju prevzemanju naprednih digitalnih tehnologij. Cilj akcije je povečati ponudbo usposabljanja, da se odzove na potrebe tako zaposlenih kot iskalcev zaposlitve, ki se morajo izpopolniti.