Ministrstvo za digitalno preobrazbo objavlja javni razpis za izbor operacij, ki ga sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za digitalno preobrazbo in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni razpis za financiranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle na področju digitalnih kompetenc za leti 2024 in 2025 (JR DDK 2024-2025) se izvaja v okviru programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027, specifični cilj 1.2 »Izkoriščanje prednosti digitalizacije za državljane, podjetja, raziskovalne organizacije in javne organe«, povezan ukrep »Dvig digitalne vključenosti in digitalnih kompetenc«.