Cilj tega razpisa je pilotni ukrep za povečanje števila študentov na digitalnem študiju in poklicni poti, s posebnim poudarkom na povečanju udeležbe deklet.