Namen vavčerja je spodbuditi ciljne skupine - socialna podjetja - k zagotovitvi ustreznih znanj zaposlenih vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije.