Projekt BlockStand, ki se financira v okviru programa EU za digitalno Evropo, je začel izbirni postopek za strokovnjake za standardizacijo tehnologij blokovne verige in distribuirane knjige transakcij.