Možnosti financiranja za izpopolnjevanje in preusposabljanje za podporo digitalnim kompetencam posameznikov in organizacij so na voljo v obliki posojil, nepovratnih sredstev in finančnih instrumentov. V obdobju 2021-2026 se večina dejavnosti na področju digitalne preobrazbe financira iz instrumenta za oživitev in odpornost, pa tudi kot dejavnosti v okviru programov Obzorje, Erasmus+, ESI in shem nepovratnih sredstev EGP. Več informacij lahko najdete na strani finskega ministrstva za gospodarstvo in zaposlovanje ter na strani Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus (Servisni center za stalno učenje in zaposlovanje).