Možnosti financiranja za izpopolnjevanje in preusposabljanje za podporo digitalnim kompetencam posameznikov in organizacij so na voljo v obliki posojil, nepovratnih sredstev in finančnih instrumentov. V obdobju 2021-2026 se večina dejavnosti na področju digitalne preobrazbe financira iz instrumenta za oživitev gospodarstva in odpornost, pa tudi kot dejavnosti v programih Obzorje, Erasmus+, ESI in EEA. Več informacij najdete na strani francoskega načrta za oživitev in odpornost.