Bolgarija je v letu 2022 v okviru razsežnosti človeškega kapitala v indeksu digitalnega gospodarstva in družbe (DESI) na 26. mestu med 27 državami EU z 32,6 točke v primerjavi s povprečjem EU, ki znaša 45,7 točke. Bolgarija je dobro ocenjena glede ženskih strokovnjakov za IKT (predstavljajo 28 % vseh strokovnjakov za IKT v primerjavi s povprečjem EU, ki znaša 19 %), visok pa je tudi delež diplomantov s področja IKT. Delež strokovnjakov za IKT med delovno silo je 3,5 % v primerjavi s 4,5 % v povprečju EU. Le 8 % ljudi ima nad osnovnimi digitalnimi znanji (v primerjavi s povprečjem EU, ki znaša 26 %) in le 31 % ljudi ima osnovna digitalna znanja (v primerjavi s povprečjem EU, ki znaša 54 %). Leta 2020 je le 7 % podjetij svojim zaposlenim omogočilo usposabljanje na področju IKT, kar je precej pod povprečjem EU, ki znaša 20 %.