Skupno raziskovalno središče (SRS) je raziskavo Učenje in veščine za digitalno dobo začelo leta 2005 s ciljem, da bi Evropski komisiji in državam članicam nudilo z dokazi podprto podporo pri oblikovanju politik o izrabi možnosti digitalnih tehnologij za prenovo praks izobraževanja in usposabljanja, izboljšanje dostopa do vseživljenjskega učenja in spopadanje s pojavom novih (digitalnih) veščin in kompetenc, ki jih potrebujemo za zaposlitev, osebni razvoj in socialno vključenost. Na to temo je bilo izvedenih več kot dvajset pomembnih študij in njihovi rezultati so objavljeni v več kot sto različnih publikacijah.