Finska je v indeksu digitalnega gospodarstva in družbe (DESI) iz leta 2022 na prvem mestu med 27 državami članicami EU. Finska je še naprej vodilna med državami EU pri kazalnikih, ki spremljajo človeški kapital. Delež zaposlenih posameznikov, ki delajo kot strokovnjaki za IKT, na Finskem presega povprečje EU za skoraj 3 točke (7,4 % proti 4,5 %), diplomanti s področja IKT na Finskem predstavljajo 7,5 % vseh diplomantov, delež podjetij, ki svojim zaposlenim zagotavljajo usposabljanje na področju IKT, pa je skoraj dvakrat večji od povprečja EU. Raven digitalnih spretnosti na Finskem je precej nad povprečjem EU: 79 % prebivalstva ima osnovno znanje, medtem ko je povprečje EU 54 %.