Irska je v indeksu digitalnega gospodarstva in družbe (DESI) za leto 2022 z rezultatom 62,63 na tretjem mestu na področju človeškega kapitala med 27 državami članicami EU. Med letoma 2017 in 2022 je irski rezultat DESI stalno nad povprečjem EU in stalno narašča za skoraj 2 točki ponderiranega rezultata.