Malta se je na področju človeškega kapitala v indeksu digitalnega gospodarstva in družbe (DESI) za leto 2022 uvrstila na 7. mesto med 27 državami EU z oceno 56,6 (ocena EU 45,7). Malta presega povprečje EU glede digitalnih spretnosti, saj ima 61 % prebivalstva vsaj osnovne digitalne spretnosti, 35 % pa presega osnovne ravni spretnosti v vseh razsežnostih.