Poročilo pregleda obstoječega znanja, predlog metodologije napovedovanja potreb po kadrih na področju digitalnih profilov, pregled oblikovanja vprašalnika in analiza izvedene raziskave potreb po kadrih na področju digitalnih profilov v slovenskih organizacijah.