Pobuda, ki jo financira EU in je usmerjena v obravnavanje vpliva veriženja blokov in prilagajanje delovne sile na prihodnost.