Zaradi hitrega tehnološkega ra zvoja, avtomatizacije in pospešitve digitalnih preobrazb v organizacijah vseh velikosti se nekatera delovna mesta, izgubljena med krizo, nikoli več ne bodo vrnila. A hkrati se bodo odprla številna nova delovna mesta, ki bodo zahtevala mnogo več digitalnih znanj. Iskalci zaposlitve bodo zato potrebovali nova digitalna znanja, da bodo lahko uspešno kandidirali za nova delovna mesta in učinkovito opravljali poklice, ki jih bodo podjetja najbolj iskala.