Erasmus+ je program EU za podporo izobraževanju, usposabljanju, mladim in športu v Evropi.