Omogočanje prostega gibanja državljanov EU iz ene države članice v drugo zaradi usposabljanja ali dela.