Pobuda, ki vzpostavlja sodelovanje visokošolskih institucij, EU in držav članic za podporo in omogočanje razcveta visokošolskega sektorja ter prispevanje k odpornosti in okrevanju Evrope.