Doseganje visoke skupne ravni kibernetske varnosti v EU, da bi se Evropa lažje odzvala na prihodnje kibernetske izzive.