Začetek dela s spletom je jedrnata serija, namenjena seznanjanju novincev s spletnim razvojem.