S tem tečajem usposabljanja bodo pedagoški delavci pridobili veščine in orodja za vključevanje IKT in digitalnih tehnologij v svoje učilnice.