Simbioza Digitalna Akademija (e-Simbioz@) je trajnostni projekt, ki tekom leta ponuja možnost krajših in daljših izobraževanj na področju pridobivanja digitalnih veščin in kompetenc. Gre za izobraževalni program, kjer poučujemo otroke, dijake, študente, mlade, zaposlene, iskalce zaposlitve in druge, ki želijo poglobiti svoje digitalno znanje in pridobiti napredne digitalne kompetence.