Evropska komisija je zaključila s pregledom vlog, ki so jih po predhodnem izboru na nacionalni ravni z namenom kandidiranja za evropska digitalna inovacijska stičišča (angleško European Digital Innovation Hubs - EDIH) predložile organizacije širom Evropske unije. Med slovenskimi kandidati sta status Evropskega digitalnega inovacijskega stičišča pridobila dva konzorcija:

  • DIGI-SI (vodilni partner: Univerza v Mariboru) in
  • SRC-EDIH (vodilni partner: Razvojni center Novo mesto).