Združenje za informatiko in telekomunikacije Gospodarske zbornice Slovenije je skupaj s konzorcijem 14 partnerjev začelo z izvajanjem projekta Podatkovni prostor za znanje in spretnosti (DS4Skills). Ta v okviru DIGITAL EUROPE in združuje ključne deležnike iz panožnih, izobraževalnih in podatkovnih ekosistemov. Projekt financira Evropska komisija v okviru programa Digital Europe, cilj projekta pa je priprava podlage za razvoj evropskega podatkovnega prostora za znanja in spretnosti, ki podpira skupno rabo in dostop do podatkov o znanjih in veščinah.