Evropski teden programiranja ali krajše #CodeWeek je vseevropska prostovoljska pobuda, katere cilj je približati programersko in digitalno pismenost na zabaven in vključujoč način. Njegov cilj je čim več mladim pomagati, da se naučijo osnov programiranja in računalniškega razmišljanja, saj učenje programiranja pomaga dojemati hitro spreminjajoči se svet okrog nas, bolje razumeti delovanje tehnologije ter razviti znanja in spretnosti za raziskovanje novih zamisli in inovacije. Več o dogodku najdete na spletni strani https://codeweek.eu/.