V sklopu projekta ESSA (European Software Skills Alliance) sta v letu 2021 nastala dva pomembna dokumenta: poročilo ESSA o najbolj iskanih spretnostih med strokovnjaki za programsko opremo in strateški dokument z naslovom Software Skills Strategy for Europe, ki predstavlja strokovna priporočila in ukrepe za usposabljanja, nadgradnjo znanja in prekvalifikacijo posameznikov, ki so zaposleni na področju programske opreme.