Maja 2021 je zaživela evropska platforma Skills & Jobs, katere glavni namen je krepitev kompetenc Evropejcev za digitalno desetletje. Pričakovanja ob odprtju so bila visoka – na enem mestu združiti vse, kar je povezano z digitalnimi veščinami v Evropi: evropske pobude, nacionalne dobre prakse, izobraževanja, novice, objave, mnenja strokovnjakov, dogodke in možnosti financiranja. V projektu kot partner sodeluje tudi Slovenska digitalna koalicija, ki z naborom vseh naštetih vsebin prispeva tudi na skupno evropsko platformo.