Statistični urad RS (SISTAT) ugotavlja, da je v letu 2021 petina Slovencev, starih med 16 in 74 let imela zelo dobro razvite digitalne veščine, 30 % osnovne, 20 % pomanjkljive, 11 % skromne in 5 % zelo skromne. Brez digitalnih veščin jih je bilo 14 %, delež je bil najvišji med 65–74-letniki (45 %).