ESSA je izdala Poročilo o analizi potreb na področju programske opreme in spretnosti, ki bo služilo kot izhodišče za razvoj nove evropske strategije na tem področju.