DIH Slovenije je v okviru operacije DIE-DIHSLOVENIA2019-23 pripravil poročilo o študijskih programih, kar omogoča predvidevanje priliva kadrov na področju digitalnih poklicev v prihodnjih letih. V sodelovanju z ZIT (Združenje za informatiko in telekomunikacije) pri GZS ugotavljajo tudi število vpisanih študentov v te programe in število diplomantov po zaključku študija. Tovrstna raziskava omogoča spremljanje trga dela s strani novih kadrov, ki nanj šele vstopajo.