e od nekdaj je zaupanje sestavni del poslovnih transakcij – a internet ni bil zasnovan z mislijo na izzive glede zasebnosti in varnosti slednjih. Zato se skladno s povečevanjem izmenjav na spletu (v osebne in poslovne namene, za bančništvo, študij, nakupovanje ipd.), na njem povečujejo tudi priložnosti in grožnje. Da bi lahko izkušnjo na spletu povsem izenačili s fizičnim svetom in zadostili potrebam sodobnih potrošnikov, moramo poiskati nove rešitve, ki večajo zaupanje v digitalne transakcije.