Usposabljanje o kibernetski varnosti za mikro, mala in srednje velika podjetja (Cyber MSME) je na voljo v okviru projekta Erasmus+, ki spodbuja sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks.