Mednarodni spletni dogodek o vključevanju žensk v digitalni sektor z naslovom  Inclusion of Women in the Digital Sector prinaša primere dobrih praks, ki so jih različne organizacije pridobile s projekti, namenjenim ženskam in dekletom v IT.