Slovenija se na lestvici držav članic Evropske unije (EU) indeksa DESI v letu 2022 uvrstila na 11. mesto.  Digitalna preobrazba je postala prednostna naloga države, ugotavlja poročilo DESI za leto 2022, saj se je Slovenija usmerila v vlaganja v javne politike, ki poudarjajo pomen tehnologije in digitalne pismenosti za digitalno podprto državo in družbo. Kot dodajajo, relativni napredek države soupada s povprečjem EU.