PUBLIKACIJA DIGITALEUROPE: Evropa mora v prihodnje okrepiti svoja prizadevanja za trajnostno digitalizacijo – na primer povečati povezljivost, olajšati dostop do podatkov in povečati financiranje raziskav in razvoja. Evropska podjetja, ki pospešujejo digitalni in zeleni prehod, lahko z digitalizacijo prihranijo do 20% potencialnih emisij ogljika in se hitreje izvijejo iz kriz.