V tem povzetku politike strokovna skupina Evropske komisije o gospodarskem in družbenem vplivu raziskav in inovacij (ESIR) posebej obravnava presečišče med industrijsko transformacijo in prihodnostjo dela.