Indeks digitalnega gospodarstva in družbe (DESI) 2021 predstavlja posodobljene kazalnike digitalne uspešnosti Evrope. Lanski rezultati opisujejo razmere v evropskih državah v luči prvega leta pandemije Covid-19. Poročilo opisuje ukrepe EU za odpravo posledic in programe financiranja Sklada za okrevanje in odpornost (RRF).