Cilj projekta BayCode je usposobiti 5.000 bavarskih dijakov z omejenim dostopom do digitalnega izobraževanja in/ali migracijskim ozadjem za digitalne kompetence. Skupaj z lokalnimi šolami, podjetji in prostovoljnimi IT-strokovnjaki spodbuja digitalno udeležbo in enake možnosti.