Simbioza Mobiln@ je PRVA POTUJOČA UČILNICA V SLOVENIJI, s katero Simbioza Genesis, socialno podjetje preko najsodobnejših digitalnih izobraževalnih pobud in iniciativ približa uporabo IKT orodij, starejšim odraslim (50+), ki so iskalci zaposlitve ali zaposleni, ki nimajo dostopa do možnosti učenja in razvoja ter starejšim občanom (65+), ki se želijo naučiti uporabe računalnika in pametnih telefonov.