Predmet javnega naročila za pametno, trajnostno in vključujočo rast je »Razvoj prototipa z analizo podatkovnih virov, pripravo funkcionalne specifikacije, izvedbenega designa in arhitekturne sheme za bodoče Nacionalno informacijsko središče za merjenje učinkov turizma in usmerjanje turističnih tokov – Nadgradnja Zelene sheme slovenskega turizma v okviru Načrta za okrevanje in odpornost«. Rok za prijavo je 12. 9. 2022.