Odprti poziv Slovenske digitalne koalicije Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, Ministrstvu za digitalno preobrazbo, Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport in Vladi RS na temo, implementaciji uvajanja obveznih vsebin RIN v kurikul v vse razrede osnovne in srednje šole na enak način, kot so prisotne vsebine ostalih naravoslovnih predmetov biologije, fizike ali kemije.