"Razširjena resničnost" je krovni izraz za virtualno realnost (virtual reality - VR), razširjeno realnost (augmented reality - AR) in mešano realnost (mixed reality - MR). Kaj pomenijo ti izrazi? Kako delujejo v praksi? Kako se lahko razvijajo in vplivajo na našo prihodnost?